Chính sách bảo mật này được thực hiện bởi Rẻ hơn Sàn, một website thương mại điện tử được thành lập tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi theo cách được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, tạo tài khoản, đặt hàng hoặc liên hệ với chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại và thông tin thanh toán của bạn.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để: Cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng. Tuân thủ các yêu cầu của luật pháp và quy định. Cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi. Gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm.
Chia sẻ thông tin của bạn Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn, như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và nhà cung cấp dịch vụ dịch vụ khách hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ này chỉ được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi và họ không được phép chia sẻ thông tin đó với bất kỳ ai khác.

Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Các biện pháp bảo mật này bao gồm: Mã hóa thông tin cá nhân của bạn khi chúng được truyền qua internet. Lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trên các máy chủ an toàn. Thực hiện các quy trình bảo mật nội bộ đối với nhân viên của chúng tôi. Quyền của bạn Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp bên dưới.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay lập tức. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi để cập nhật những thay đổi mới nhất.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:
Rẻ hơn Sàn Tòa SA3 Vinhomes Smart City – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại: 0962910289
Email: info@rehonsan.com